Chcete mít projekty hotové v termínu?

Problém většiny lidí není v tom, že by si neuměli stanovit cíle. Problém je v jejich efektivní realizaci. Pokud nebudete mít akční plán, který můžete pomocí účinného systému sledovat a vyhodnocovat, tak je pravděpodobné, že při realizace selžete.

APU = Autonomous Planning Utility | Registrace zdarma 

solarplan
ambrosie
simens
niceboy
schlieger

Referenční klienti APUtime, kteří používají APUtime

Kdo je APUmaster?

Nejoblíbenější kolega každého CEO = Chief executive officer. APUmaster je profesionální konzultant a mentor, který vám pomůže implementovat autonomní plánovací systém APUtime, nastaví procesy a optimalizuje efektivní vedení týmů, abyste projekty dokončili v termínu.

“Nejúspěšnější lidé nemají jen velké cíle, které jim určují jejich identitu. Nejúspěšnější lidé milují proces, který je k jejich cíli dovede a jeho plánování nechávají na umělé inteligenci (AI).“

Ing. Miroslav Sázovský

CEO mentor & Executive coach

Autonomní systém plánování

Virtuální projektový tým (umělá inteligence) vám v okamžiku jakékoliv změny navrhne nejefektivnější způsob dosažení cílů a splnění úkolů v termínu napříč všemi projekty.

Autonomní Ganttův diagram

Snem každého CEO je vidět, jak jeho týmy samostatně pracují na projektech a neustále optimalizují tu nejlepší cestu, aby splnily konečné termíny a zákazníci byli spokojení.

Autonomní procesní řízení

Odbourejte jednou provždy starosti s návazností úkolů. Stačí APUtime určit, co a v jakém pořadí se má odehrávat. Nastavte proces podle standardu BPMN ISO/IEC 19510:2013 a nechte AI, ať vám řídí celý tým a hlídá termíny.

Apumaster optimalizace
APUmaster

Optimalizace plánů

Bezproblémové dokončení projektů je v dnešním VUCA světě otázkou dynamického plánování a neustálého optimalizování nejefektivnější cesty k dosažení cílů.

Rozdělování úkolů podle vytíženosti

APUtime nejenomže efektivně rozdělí práci, ale pohlídá, zda všichni děljí svou práci a ihned informuje nadřízené o různých anomáliích ve výkonu práce.

Komplikované výpočty během několika minut

APUtime začíná tam, kde hranice lidských schopností končí. Ani ostřílený manažer nezvládne analyzovat a přepočítat statisíce variant plánu v řádu milisekund na měsíce dopředu a najít ideální cestu k cíli.

APUmaster

Mapování procesů

Pokud jste někdy řídili nějaký projekt, tak určitě víte, jak je náročné sladit návaznosti úkolů u více jak dvou lidí. Z naší zkušenosti víme, že většinou lidé nevědí, jaký další úkol mají udělat, aby něco neudělali špatně a v nesprávnou dobu.

Tohle se vám s APUtime už nemůže stát. Umělá inteligence hned po splnění jednoho úkolu celému týmu doporučí, jaký další úkol by bylo efektivní a účinné udělat, aby se všechny projekty stihly v termínu.

apumaster procesy
apumaster systém
APUmaster

Autonomní systém

"Šéfe, co mám dělat?" Když si povídáme s majiteli firem, tak nám říkají: "Neudělají nic, co jim neřeknu." Znáte to? Mi jim na to odpovídáme: "Neexistují špatné týmy, jen jejich špatné vedení."

Pokud jste běžný člověk, tak ve vašich silách není v okamžiku dokončení jednoho úkolu, celé firmě říct, co je nyní tím skutečně důležitým cílem, aby zájem všech zůčastněných stran byl naplněn. 

Proto vědomé firmy využívájí autonomní umělou inteligenci APUtime. Miliony kombinací a variací během jedné minuty vám vypočítají optimální cestu a doporučí každému zaměstnanci další úkol, abyste projekty dokončili v termínu.

APUmaster

Certifikovaný partner APUtime

Certifikovaný partner je vyškolený specialista s certifikátem potvrzujícím jeho odbornost ApuTime. Distribuuje ApuTime svým klientům a pomáhá jim s implementací.

APUmaster - certifikovaný partner APUtime

Poslední články

Přečtěte si naše zkušenosti z praxe

Reference

Co říkají klienti APUtime

Transparetnost, předvídatelnost a integrita vaší organizace

Naše společnost Flowave s.r.o. primárně pomáhá firmám eliminovat rizika velkých změn a zvětšovat konkreční výhody. Nejedná se o nic jiného, než o promyšlené procesy, které je nutné implementovat do všech částí společnosti. Proto používáme APUtime, jelikož tyto implemetace jsou předvídatelné, transparetní a v integritě. Jinými slovy, každý může transparetně a předvídatelně vidět naše sliby a jejich dopad na produktivitu celé společnosti.

Pokud pomáháme společnostem při akvizicích, fůzích nebo reorganizačních změnách, tak jim bez výjimky doporučíme zavedení APUtime. Není totiž v lidských silách vypočítat miliony různých kombinací a vriací řešení. 

Ing. Miroslav Sázovský

CEO mentor & Executive coach

“ Pro ApuTime jsme se rozhodli po devítiměsíčním testování všech dostupných nástrojů na organizaci času. Při objemu práce, kterou potřebujeme zvládnout v poměrně malém týmu, zabírala organizace příliš velkou část naší kapacity. Asistent nám při jakékoliv změně plán přizpůsobí, aniž bychom si museli telefonovat nebo psát. Vždy máme připravený seznam úkolů s nejvyšší prioritou. Šetří to spoustu času i energie. Pomohl i osobní přistup lidí z ApuTime, kteří s námi byli připraveni uvažovat o ideálním používání asistenta v našem oboru. ”

Katka Čábelková

Designer

“ S APUtime jsme přehledně a graficky zmapovali procesy v naší instituci a vytvořili procesní banku. Spolupráce s konzultantem APUTime přinesla nejen komplexní přehled o provázanosti jednotlivých procesů, ale i představu o další možné optimalizaci a přizpůsobení každodennímu provozu fakulty. APUtime nám umožní procesně i projektově řídit celou organizaci jednoduše a vždy optimální cestou. ”

Josef Vícha

Tajemník fakulty, Slezská univerzita

“ Běžně řídíme až třicet projektů najednou. Na každém z nich spolupracuje pět až deset našich specialistů. Máme obrovskou zodpovědnost. Díky APUtime víme v každém okamžiku o všech změnách: co je dokončeno, u kterých termínů hrozí zpoždění, kde je třeba doplnit zdroje. Zvládali jsme to i předtím, ale teď nás to stojí desetinu úsilí.”

Ing. Hynek Orság

CEO, PROENVAS

Zdarma se zaregistrujte do APUtime a nechte AI pracovat

apumaster

Copyright 2023, Ing. Miroslav Sázovský | www.flowave.cz | Co je plánuje: 📍Roadmap 

APUmaster certifikovaný partner APUtime